xe nang dien dung lai

XE NÂNG ĐIỆN HELI 3-3.5 TẤN G SERIES

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN REACHTRUCK HELI 2 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-150

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 14-15-16 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1-2.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN BA BÁNH HELI 1.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD35-510/520/530

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-050

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD16/20

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD14/16

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD12/16

Động cơ: Điện AC

0818.124.669