xe nâng điện

XE NÂNG ĐIỆN HELI 3-3.5 TẤN G SERIES

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1.5 TẤN ĐỨNG LÁI

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 6-7 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN REACHTRUCK HELI 2 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1-2.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN BA BÁNH HELI 1.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN BA BÁNH HELI 1-2 TẤN

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG ĐIỆN HELI ĐỨNG LÁI ZÍC ZẮC

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

Xe nâng điện Lithium 2-2.5 tấn Heli

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

Xe nâng điện Lithitum 3-3.5 tấn Heli

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

Xe nâng điện Lithitum 1-1.8 Tấn

Động cơ: Điện AC

0818.124.669