xe nâng tay điện

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD15-170J

Động cơ: Điện DC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-150

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-410

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20/25/28/30-460

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD35-510/520/530

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-490

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-050

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-060

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-070

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD06-970

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD16/20

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD14/16

Động cơ: Điện AC

0818.124.669