xe nâng xăng ga

XE NÂNG XĂNG GA HELI 2-3.5 TẤN

Động cơ: Nissan K25

0818.124.669

XE NÂNG XĂNG GA HELI 5-7 TẤN

Động cơ: GM 4.3

0818.124.669