xe nâng động cơ

XE NÂNG DẦU HELI 2-3 TẤN H3 SERIES

Động cơ: Isuzu C240

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K SERIES

Động cơ: XinChai C490BPG

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN H SERIES

Động cơ: Xichai CA4110

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 3.5 TẤN

Động cơ: Isuzu 4JG2

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 5-10 TẤN

Động cơ: Isuzu 6BG1

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 5-10 TẤN

Động cơ: Xichai CA6110

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Mitsubishi S6S Japan

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 1-3.5 TẤN

Động cơ: Kubota V2403 Japan

0818.124.669

XE NÂNG DẦU 2-3.5 TẤN HELI K2 SERIES

Động cơ: Quanchai QC490

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 3 TẤN K2

Động cơ: Misubisi S4S

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K2 SERIES

Động cơ: Quanchai QC490

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN K2 SERIES

Động cơ: Quanchai 4C6

0818.124.669