sản phẩm khác

XE ĐẦU KÉO HELI 3.5-5 TẤN

Động cơ: Isuzu/Perkins

0818.124.669

XE ĐẦU KÉO CHẠY ĐIỆN 4 BÁNH

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE ĐẦU KÉO CHẠY ĐIỆN 3 BÁNH

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG CHUI CONTAINER HELI 6-8-10 TẤN

Động cơ: Perkins 1104D-44TA Anh

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 12 TẤN

Động cơ: Cummins QSB4.5 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 14-15-16 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 18 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 20-25 TẤN

Động cơ: VOLVO TAD721VE

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 28-30-32 TẤN

Động cơ: VOLVO TAD721VE

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 42-46 TẤN

Động cơ: VOLVO TAD952VE

0818.124.669