xe nâng động cơ trung quốc

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K SERIES

Động cơ: XinChai C490BPG

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN H SERIES

Động cơ: Xichai CA4110

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 5-10 TẤN

Động cơ: Xichai CA6110

0818.124.669

XE NÂNG DẦU 2-3.5 TẤN HELI K2 SERIES

Động cơ: Quanchai QC490

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K2 SERIES

Động cơ: Quanchai QC490

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN K2 SERIES

Động cơ: Quanchai 4C6

0818.124.669

XE NÂNG DẦU 4-5.5 TẤN G3 SERIES

Động cơ: Quanchai 4C6

0818.124.669