Xúc lật

MÁY XÚC LẬT HELI HL966

Động cơ: Xinchai A498BT1

0961.134.520

MÁY XÚC LẬT HELI HL958

Động cơ: Weichai WD10G220E21

0961.134.520

MÁY XÚC LẬT HELI HL956

Động cơ: SDEC SC11CB220G2B1

0961.134.520

MÁY XÚC LẬT HELI HL953

Động cơ: Weichai WD10G220E21

0961.134.520

MÁY XÚC LẬT HELI HL933

Động cơ: WP6G125E22 Weichai Deutz

0961.134.520

MÁY XÚC LẬT HELI HL920H

Động cơ: Cummins BT3.9-C100

0961.134.520