xe nâng tay điện

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD14/16

Động cơ: Điện AC

0971.014.664

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD12/16

Động cơ: Điện AC

0971.014.664

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD12/14

Động cơ: Điện AC

0971.014.664

Xe nâng điện Stacker CBS15-K160

Động cơ: Điện AC

0971.014.664