xe nâng trung quốc

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K SERIES

Động cơ: XinChai C490BPG

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN H SERIES

Động cơ: Xichai CA4110

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1.5 TẤN ĐỨNG LÁI

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG XĂNG GA HELI 2-3.5 TẤN

Động cơ: Nissan K25

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-410

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20/25/28/30-460

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE ĐẦU KÉO CHẠY ĐIỆN 4 BÁNH

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 12 TẤN

Động cơ: Cummins QSB4.5 Mỹ

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 18 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI ĐỨNG LÁI ZÍC ZẮC

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-490

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD06-970

Động cơ: Điện AC

0961.134.520