xe nâng tay điện mini heli CDD16/20

Xe nâng điện Stacker CBS15-K160

Động cơ: Điện AC

0961.134.520