xe nâng động cơ trung quốc

XE NÂNG DẦU HELI 2-3 TẤN H3 SERIES

Động cơ: Isuzu C240

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 3.5 TẤN

Động cơ: Isuzu 4JG2

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 5-10 TẤN

Động cơ: Isuzu 6BG1

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD15-170J

Động cơ: Điện DC

0961.134.520

XE NÂNG XĂNG GA HELI 5-7 TẤN

Động cơ: GM 4.3

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Mitsubishi S6S Japan

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 1-3.5 TẤN

Động cơ: Kubota V2403 Japan

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 12 TẤN

Động cơ: Cummins QSB4.5 Mỹ

0961.134.520

XE NÂNG DẦU HELI 14-15-16 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD35-510/520/530

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-060

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD14/16

Động cơ: Điện AC

0961.134.520