xe nâng động cơ nhật bản

XE NÂNG DẦU HELI 2-3.5 TẤN K SERIES

Động cơ: XinChai C490BPG

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN H SERIES

Động cơ: Xichai CA4110

0818.124.669

XE ĐẦU KÉO HELI 3.5-5 TẤN

Động cơ: Isuzu/Perkins

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 5-10 TẤN

Động cơ: Xichai CA6110

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD15-170J

Động cơ: Điện DC

0818.124.669

XE NÂNG XĂNG GA HELI 5-7 TẤN

Động cơ: GM 4.3

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Mitsubishi S6S Japan

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 12 TẤN

Động cơ: Cummins QSB4.5 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG DẦU HELI 14-15-16 TẤN

Động cơ: Cummins QSB6.7 Mỹ

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD35-510/520/530

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD10-060

Động cơ: Điện AC

0818.124.669

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD14/16

Động cơ: Điện AC

0818.124.669