xe nâng động cơ

XE NÂNG ĐIỆN HELI 3-3.5 TẤN G SERIES

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1.5 TẤN ĐỨNG LÁI

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG XĂNG GA HELI 2-3.5 TẤN

Động cơ: Nissan K25

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI 4-5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI 6-7 TẤN

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN REACHTRUCK HELI 2 TẤN

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20/25/28/30-460

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE ĐẦU KÉO CHẠY ĐIỆN 4 BÁNH

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE ĐẦU KÉO CHẠY ĐIỆN 3 BÁNH

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG CHUI CONTAINER HELI 6-8-10 TẤN

Động cơ: Perkins 1104D-44TA Anh

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1-2.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0961.134.520

XE NÂNG ĐIỆN BA BÁNH HELI 1.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0961.134.520