xe nâng điện ngồi lái

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1.5 TẤN ĐỨNG LÁI

Động cơ: Điện AC

0988.146.390

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD15-170J

Động cơ: Điện DC

0988.146.390

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CBD20-150

Động cơ: Điện AC

0988.146.390

XE NÂNG ĐIỆN HELI 1-2.5 TẤN

Động cơ: Điện AC

0988.146.390

XE NÂNG ĐIỆN HELI ĐỨNG LÁI ZÍC ZẮC

Động cơ: Điện AC

0988.146.390

XE NÂNG TAY ĐIỆN MINI HELI CDD16/20

Động cơ: Điện AC

0988.146.390